Vòi Rửa Teka MB 2 PULL OUT HIGH 40931802

4.073.300 

Vòi Rửa Teka MB 2 PULL OUT HIGH 40931802